Bertel O. Steen Teknikk AS
8 Sep 2017 15:01 (GMT+1)

GRØNT LYS FOR SYNTETISK DIESEL

Tyske MTU har testet og godkjent bruk av miljøvennlig syntetisk diesel for to av bedriftens serier med skipsmotorer.


Tyske MTU har testet og godkjent bruk av miljøvennlig syntetisk diesel for to av bedriftens serier med skipsmotorer. Den miljøvennlige, syntetiske dieselen skader ikke motorene, viser de ferske testresultatene fra MTUs fabrikk i Tyskland.Det er foreløpig dieselmotorer i 2000 og 4000-serien som blir testet og godkjent. Bostek er importør og distributør for MTUs produkter på det norske markedet.


– Dette er en svært positiv melding fra vår samarbeidspartner, MTU. Innfasing av synt
etisk diesel blir en viktig brikke for å redusere CO2-utslippene fra fossilt brennstoff i maritim sektor, sier Peter H. Kahrs, Salgsdirektør i Bostek.

Gode kvaliteter
Etter at andre generasjons syntetisk diesel kom på markedet, har det åpnet seg nye muligheter for motorprodusentene. Det er en stor miljøgevinst i reduserte utslipp av klimagassen CO2 ved bruk av denne type drivstoff. I tillegg er kvaliteten god.
– Syntetisk diesel har like gode kvaliteter som fossilt brennstoff, selv om den er produsert av biomasse. Bruk av biomasse gir en stor miljøgevinst, og den er tilnærmet klimanøytral, forklarer Arnstein Andreassen, Senior Sales Manager hos Bostek.“Innfasing av syntetisk diesel blir en viktig brikke for å redusere CO2-utslippene fra fossilt brennstoff i maritim sektor”Peter H. Kahrs

OMFATTENDE TESTING

For å være helt sikker på at syntetisk diesel ikke skader motorene, er drivstoffet blitt testet grundig av MTU. De har i tillegg utarbeidet en fyldig veiledning for rett bruk.
– Følges spesifikasjonene fra fabrikken skal man være trygg, sier Andreassen og fortsetter:
– Testene som er utført i Tyskland har vist null risiko ved bruk av syntetisk diesel. MTU vil fremover innhente rapporter fra samarbeidspartnere globalt, inkludert oss, om bruken av drivstoffet.

NY EUROPEISK STANDARD

Andre generasjons syntetisk diesel tilfredsstiller den europeiske standarden EN15940. Overgangen fra fossilt drivstoff til syntetisk diesel kan gi opp mot 80 prosents reduksjon i totalutslippet av CO2, forutsatt at dieselen er produsert på en bærekraftig måte.
– Må

let til MTU er å bruke syntetisk diesel, BTL og HVO, i motorseriene 2000 og 4000 så fort som praktisk mulig, forteller Andreassen.
Inntil videre vil det bli gitt godkjenning på case-to-case basis.
Bostek følger nøye med på innføring av nye miljøkrav for transportsektoren til sjøs. Som leverandør av dieselmotorer, fremdriftssystemer og dieselelektriske generatorsett til maritim sektor, har teknologibedriften i Bergen valgt å ta grep i takt med nye miljøkrav.

– Den europeiske standarden EN15940, for syntetisk diesel, blir nå tatt med i MTUs spesifikasjon for godkjent drivstoff, sier Andreassen.

BOSTEK

EN GRØNN REVOLUSJON

Nylig ble Molde-bedriften Inpower kjøpt for å sikre teknologi som sørger for lavutslipp for fremdriftsløsninger på skip. Nå satses det på fornybar diesel.
– MTUs testing og godkjenning av syntetisk diesel er helt i tråd med vår satsning på miljøvennlig teknologi.  Dette blir et nytt bidrag til det grønne skiftet i maritim sektor,  sier Kahrs. Denne grønne revolusjonen har definitivt startet for person- og godstransport både på land og til sjøs. På land går deler av tungtransporten allerede på miljøvennlig diesel.
– Nå kommer også maritim sektor for fullt, med Bostek og MTU i førersetet, avslutter Kahrs.
MTU vil trolig komme med en generell godkjenning for bruk av syntetisk diesel i løpet av 2017/2018.

This post has been shared in your feed.

Discard Changes

Are you sure you want to discard your changes?

Its's free!
To read articles you will need to
signup or login.
It's totally free!
By signing up,you agree to our
terms of service and privacy policy